Se kontrol rapport her
Udskriv
Sitemap
Velkommen til Midtjysk Vildtfarm - gå til forside
DK
UK
DK
Uk
Print

2002

16.10.02

Vi er godt i gang med at få renset ud og vasket i alle agerhønsehallerne. De skal helst være klar inden vinter, så vi kan parre fugle ud i Januar - Februar når vejret passer.

V i er ved at gøre regnskabet op efter et turbulent år. Vi ved endnu ikke hvor meget vi får i kompensation. Der er noget der tyder på, at Fjerkrærådet ikke helt står ved det deres udmeldinger i August. Vi venter endnu uvist, da vi ikke har fået noget skriftligt. Vi håber på det bedste, da vi i tillid til vores aftale om kompensation med Fjerkrærådet, solgte hele vores produktion af voksne fugle til 10,00 plus moms. Det er mindre end hvad det koster at producere en daggammel kylling.


På minkfarmen har vi også travlt med at gøre klar. Vi er ved at stille pelseriet op og få det til at køre. Som altid er der nogle ting der skal ændres og laves om. I år er det tørreriet og flåbordet der står for tur. John har fået et par nye ideer, der skal afprøves.


Vi har solgt nogle dyr til sanering, så vi får lidt mindre at pelse i år.


Det er en utrolig ulykkelig situation, for dem der har fået plasmacytose på farmen. Her gik vi og troede, at det var en sygdom der snart var udryddet og som vi ikke behøvede at frygte så meget mere. Og så lige pludselig rammes et helt område. Vi føler utroligt meget med alle dem, hvis farm er faldet. Det er så frustrerende, at på så kort tid kan så mange års arbejde blive ødelagt. Det er jo også nogle af landets bedste farme, der er ramt. Vi går alle med en klump i maven af frygt for at det breder sig og at vi evt. også selv får det på farmen. Vi håber at de snart finder ud af, hvor det kommer fra. Hvad den direkte årsag var til, at så alvorlig en sygdom kunne spredes og ad hvilke veje.


Det er godt, at minkavlere er seje og stærke. Vi er sikre på, at de berørte nok skal rejse sig igen, selvom det ser lidt håbløst ud.
 

06.09.02

Vi er nu ved at have nogenlunde klarhed over vores situation med agerhønsene. Som bekendt blev vores eksport stoppet, da de første udbrud af New Castle disease kom og vi har siden haft staldene fyldt op med fugle.

 

Vi har nu fået tilsagn om, at få kompensation for dele af vores tab. Det lettede meget, da vi har haft mange spekulationer. Vi har derudover lavet en aftale med Fjerkrærådet, om at i stedet for at gasse dyrene kunne vi sælge dem til udsætning i Danmark for en beskeden pris af 10,00 kr. stykket + moms, som så bliver trukket fra kompensationen. Dette med en dispensation fra Skov og naturstyrelsen til at sætte agerhøns ud efter den 15. august, men med det forbehold at man først må gå på jagt på agerhøns efter 30 dage. Da dette rygtedes, fik vi en sand telefonstorm, og vi havde udsolgt af fugle i løbet af få dage. Vi havde desværre forinden været nød til at aflive 15.000 agerhønekyllinger, da pladsen blev for trang, og vi ikke længere kunne forsvare at have dem gående. Det var bestemt ikke rart, og vi er glade for at vi ikke blev tvunget til at aflive det hele.
 
På minkfarmen er vi så småt ved at gøre klar til den forestående pelstid. Vi skal have gjort klar på farmen og kigget maskinerne i pelseriet efter. Vi skal også have fundet de rigtige medarbejdere, så arbejdet kommer til at forløbe så gnidningsfrit som muligt. Vi har heldigvis nogle dygtige fra sidste år.
Det er ligesom stilhed før stormen. Det varer ikke længe før alt handler om mink.
 

10.08.2002

Nu er vi færdig med at vaccinere minkene. Det er dejligt, når dette arbejde er færdigt, og dyrene har fået et godt lag halm. Nu skal vi bare sørge for, at de har det godt og trives indtil pelstid. Vi er nu så småt begyndt at forberede denne tid.

 

Vi er kommet i en noget uoverskuelig situation med vores agerhøns. På grund af udbruddene af New Castle disease har myndighederne indført total eksportforbud. Vi har p.t. næsten hele vores årsproduktion gående. Vi var først lige begyndt årets eksport, som skulle foregå netop i disse uger. Det er en meget ulykkelig situation, da vi ikke har haft mulighed for på nogen måde at sikre os mod dette. Der findes ikke nogen forsikringsordninger og vi kan ikke få lov til at vaccinere. Dette er på trods af, at når vores fugle ankommer til Italien bliver de vaccineret så snart de ankommer. Samtidig skal de danske fugle i karantæne 1 mdr. før de må udsættes eller sælges videre. De franske fugle, som er vores største konkurrenter, kan umiddelbart efter ankomsten sendes videre. Vores kunder har derfor svært ved at håndtere de danske fugle, som jo også medfører væsentlige omkostninger.

 

Vi har længe været klar over risikoen, da alle andre lande på nær Danmark, Sverige og Finland vaccinerer mod sygdommen. Trækfuglene kan bære den med sydfra. Ydermere har de danske myndigheder givet brevduerne dispensation til at vaccinere. De bliver måske sat ud i Holland eller Tyskland og mellemlander hos os inden de flyver videre. Ja, mere skal der ikke til.

 

Vi håber, at fødevareministeren påtager sig ansvaret for at have indført eksportforbud for hele landet. Det er frustrerende, da vi har sunde og raske fugle og bor uden for kontrolzonerne. Vi har ikke haft nogen indflydelse på situationen. Lige nu gør vores kunder et desperat forsøg på, at skaffe fuglene andre steder. Vi er spændt på, hvor mange der tør bestille fugle i Danmark til næste år.

 

01.07.2002

Midtjysk Vildtfarm har fået sin egen hjemmeside. Efter lang tids arbejde og mange overvejelser er vi nu på nettet.

 

Tæverne er taget fra, så når minkhvalpene er sat ud to og to, så der er ved at være ro på farmen. Vi er i øjeblikket ved at finde den billigste vaccine, så vi kan komme i gang med at vaccinere. Vi har i øjeblikket fyldt godt op med agerhønekyllinger. Vi har p. t 48.000 agerhønekyllinger i alle aldre.